Termeni și Condiții

Termeni și condiții

 • Compania: MRG ASSETS MANAGEMENT SRL
 • CUI: RO 40424846
 • Registrul Comerţului: J40/407/2019
 • Email: info@mrg.apartments

Termeni și condiții generale de rezervare și achiziționare a serviciilor. Informați-vă înainte de a intra în contact și înainte de a achiziționa serviciile MRG Apartments.

1. Preambul

Prezentul contract reglementează termeni și condiții generale.

Acestea se referă la rezervarea și achiziționarea serviciilor de cazare.

Serviciile de cazare sunt oferite de societatea MRG ASSETS MANAGEMENT SRL.

Aceasta este o societate românească ce are sediul social în municipiul București, sector 3.

Este înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/407/2019, având CUI RO40424846.

Adresa de e-mail este info@mrg.apartments (în continuare denumită „MRG Apartments”).

Termenii și condițiile sunt aplicabile tuturor clienților, persoane fizice sau juridice.

Clauzele din T.C.G. nu aduc atingere drepturilor părților de a conveni asupra unor Condiții Particulare (specifice).

De exemplu, în funcție de negocierea părților și de nevoile specifice ale fiecărui client în parte.

În caz de contradicție între clauzele din T.C.G. și Condițiile Particulare, vor prevala cele din Condițiile Particulare.

Prin efectuarea unei rezervări sau prin cazarea (check-in) la oricare dintre unitățile de cazare aparținând prestatorului de servicii de cazare SC MRG ASSETS MANAGEMENT SRL, clientul își dă expres acceptul cu privire la T.C.G.

Clauzele T.C.G. sunt întocmite cu respectarea OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

2. Tarife

2.1 Toate tarifele sunt exprimate pe noapte.

2.2 Tarifele pot fi modificate în orice moment, majorările de tarife neafectând rezervările deja confirmate.

2.3 Reducerile de tarife pot afecta sau nu rezervările confirmate.

2.4 Majorarea taxelor și impozitelor (T.V.A., taxă hotelieră etc.) sau introducerea unor noi taxe și impozite va avea drept efect modificarea atât a tarifelor cât și a rezervărilor deja confirmate.

 ​3. Efectuarea rezervărilor

3.1 Se consideră a fi rezervare orice comandă transmisă prin următoarele modalități de comunicare: telefonic, e-mail, SMS sau aplicații precum WhatsApp, Signal, Telegram, Viber, etc. 

3.2 De asemenea, rezervarea se poate realiza și prin platforma de rezervări online: https://www.mrg.apartments/.

​4. Garantarea și plata rezervărilor

4.1 Rezervările sunt considerate confirmate/garantate doar în momentul confirmării plății de către MRG Apartments.

4.2 Plata serviciilor de cazare rezervate se face doar în baza facturii proforme.

4.3  În cazul rezervărilor efectuate prin telefon, e-mail, WhatsApp, garantarea rezervării se face de către client prin achitarea facturii proforme astfel:

 1. în termen de cel mult 12 de ore, pentru rezervările cu sosire în 2 zile de la data solicitării rezervării.
 2. în termen de cel mult 3 de ore, pentru rezervările cu sosire în ziua următoare solicitării rezervării.
 3. în termen de cel mult 2 ore pentru rezervările cu sosire în aceeași zi.

4.4 În cazul în care plata facturii proforme, nu este efectuata conform punctului 4.3, cererea de rezervare se va anula automat.

4.5 În cazul rezervărilor efectuate prin platforma de rezervări online de pe website-ul nostru www.mrg.apartments, garantarea rezervării de către client se poate face prin card după verificarea automată a datelor de card introduse în formularul de rezervare cu reținerea sumei echivalentă cu 100% din costul serviciilor de cazare și primirea din partea MRG Apartments a confirmării de rezervare emisă automat (în timp real).

4.6 Clientul are obligația să verifice dacă datele de facturare sunt corecte, înainte de a achita contravaloarea serviciilor. Eventualele solicitări ulterioare de modificare a facturii, nu vor fi luate în considerare.

5. Politica de anulare

5.1 Puteți anula gratuit rezervarea, cu 30 zile înaintea sosirii. 

5.2 Vi se va încasa prețul total al rezervării dacă anulați în cele 30 zile de dinaintea sosirii.

5.3 Rezervările efectuate în mai puțin de 30 de zile de la data sosirii, sunt cu plata nerambursabila.

5.4 Vi se va încasa prețul total al rezervarii sau al avansului plătit dacă modificați datele rezervarii în cele 30 zile dinaintea sosirii. Nu se pot modifica data sosirii, data plecării și nu se pot transfera nopțile rezervate pentru o alta perioada. 

5.5 Vi se va încasa prețul total al rezervării dacă nu va prezentați la proprietate în ziua check-in-ului până la ora 22:00.

5.6 Avansul este nerambursabil.

5.7 Neprezentarea (sau rezervarea neonorată) reprezintă rezervarea confirmată și neanulată în urma căreia clientul nu a ajuns la proprietate la data stabilită până la ora 22:00.

5.8 În cazul neprezentării clientului la proprietate, acestuia i se va încasa costul total al rezervării 

5.9 În cazul în care clientul dorește să renunțe la rezervare sau părăsește proprietatea rezervată după ziua check-in-ului, nu va beneficia de restituirea contravalorii pentru nopțile plătite în avans. De asemenea, nu i se vor transfera nopțile rămase pentru o altă perioadă.

​6. Sosirea și plecarea

6.1 Cazarea clienților se poate face doar în intervalul orar 15:00 – 22:00 iar eliberarea proprietăților trebuie făcută înainte de ora 11:00. 

6.2 Din motive legale dar și de securitate, în ziua sosirii vi se va solicita să furnizați un act de identitate. Acesta trebuie prezentat in format JPEG, PDF, via email înainte de momentul check-in-ului, pentru a va putea confirma identitatea. 

6.3. Sunt considerate acte de identitate: CI (carte de identitate) pentru cetatenii romani si pașapoarte (pentru cetățenii care nu sunt români)

6.4 Cazarea/accesul în proprietatea rezervată se face doar pe baza actului de identitate și copie a confirmării rezervării sau a facturii emise de MRG Apartments.

 ​7. Fumatul

7.1 Fumatul este strict interzis în incinta apartamentelor/unităților de cazare. Excepție de la această regulă fac balcoanele apartamentelor și spațiile exterioare ale blocului.

7.2 Nerespectarea acestei reguli atrage o penalitate în cuantum de 500 RON.

7.3 MRG Apartments își rezervă dreptul de a îi evacua imediat pe clienții care nu respectă această obligație și de a le anula rezervarea, fără rambursarea sumei plătite.

 ​8. Animalele de companie

8.1 Este interzis accesul cu animalele de companie în incinta apartamentelor.

8.2 MRG Apartments își rezervă dreptul să refuze cazarea clienților însoțiți de animale de companie și de a le anula rezervarea, fără rambursarea sumei plătite. 

​9. Siguranța

9.1 Intrările în blocurile în care se află spațiile de cazare sunt supravegheate prin sistem video.

9.2 MRG ASSETS MANAGEMENT SRL nu își asumă nici o răspundere pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incinta spațiului de cazare al blocului sau în parcare.

9.3 Spațiile de cazare, electrocasnicele, mobilierul și toate obiectele din incinta apartamentelor, sunt utilizate si folosite pe propria răspundere a clientului iar dacă oricare dintre acestea, prezinta un potențial pericol, trebuie imediat raportat înainte de utilizare.

9.4 MRG ASSETS MANAGEMENT SRL nu își asumă nicio responsabilitate, de nici un fel și de nicio natură asupra unor eventuale accidente sau traumatisme ce pot surveni în urma utilizării spațiilor și a dotărilor din cadrul apartamentelor. 

​10. Obligațiile clientului

10.1 să suporte pagubele produse locuinţei, precum şi terţilor din orice cauze imputabile clientului sau celor care au acces în locuință inclusiv animale de companie și toate pagubele cauzate din culpă și urmând să suporte contravaloarea stricăciunilor provocate locuinței.

10.2   să predea apartamentul/unitatea de cazare împreuna cu obiectele de inventar, în aceeași stare de folosinţă și de funcţionare; 

10.3  să respecte regulile de convieţuire în comun; 

10.4  să nu subînchirieze sub nicio modalitate apartamentul/unitatea de cazare, în tot sau în parte; 

10.5 să nu cedeze folosinta altor persoane; 

10.6 să nu desfăşoare în apartament/unitatea de cazare activităţi periculoase sau care contravin legislaţiei în vigoare (consum de substanţe interzise sau de mare risc, depozitarea sau folosirea de materiale explozive); 

10.7 să nu introducă în  apartament/unitatea de cazare materiale dăunătoare sănătăţii sau interzise de lege (droguri, arme, muniţii, explozibili etc.); 

10.8 să nu desfăşoare în apartament/unitatea de cazare activităţi economice; 

10.9 să nu găzduiască în apartament/unitatea de cazare,  alte persoane, fără acordul MRG Apartments; Clienții pot primi vizitatori în apartament între orele 09:00 și 22:00, fără costuri suplimentare, doar după ce anunță și primește confirmare de la MRG Apartments.

10.10 să permită accesul fără notificare, al administratorului şi/sau reprezentanţilor MRG Apartments pentru verificarea stării apartament/unitatea de cazare dar și în următoarele scopuri: (i) pentru a inspecta spațiul; (ii) pentru a remedia orice încălcare de către client a obligatiilor ce îi revin în conformitate cu prezentul contract.

10.11  sa se foloseasca pe toata perioada rezervarii de proprietate ca un posesor de bună credința și purtand răspunderea pentru toate pagubele cauzate din culpa sa și urmand sa suporte contravaloarea stricăciunilor provocate spațiului.

10.12 se obligă să părăsească imobilul în ziua check-out-ului, înainte de ora 11:00. În caz de refuz, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru evacuarea clientului din locuinţă, fără punere în întârziere, fără altă formalitate şi fără a apela la instanţele judecătoreşti.

10.13 Clientul are obligația de a completa fișa de cazare înainte de ora check-in-ului. În caz contrar, MRG Apartments își rezervă dreptul de a refuza cazarea clientului.

10.14 Clientul are obligația de a verifica la sosire lista de inventar, starea estetică si de funcționare a electrocasnicelor,mobilei/obiectelor din apartament/unitatea de cazare și va trebui sa le predea în condiții de funcționare, la plecare.

10.15 În cazul în care la sosirea în apartament lista de inventar este diferită de obiectele de inventar prezente sau obiectele/mobila/electrocasnicele sunt în alta stare decat cea mentionata în lista de inventar, clientul are obligația de a informa imediat recepția referitor la acest aspect. 

10.16 Clientul este răspunzător pentru luarea la cunoștință și respectarea T.C.G. pe întreaga durată a șederii.

11. Conduita

11.1 MRG Apartments își rezervă dreptul de a refuza cazarea clienților în stare de ebrietate, nepoliticoși sau care prin atitudinea lor aduc prejudicii de orice natură sau deranjează alți clienți.

11.2 MRG Apartments își rezervă dreptul de a-și selecta clientela.

12. Nevoi speciale

Majoritatea spațiilor de cazare sunt accesibile și persoanelor cu dizabilități. Vă rugăm să ne contactați înainte de a rezerva în cazul în care sunteți o persoană cu nevoi speciale.

13. Reclamații

13.1 Reclamațiile privind calitatea serviciilor de cazare prestate se vor face pe loc, pe toată durata șederii clienților în proprietatea rezervată.

13.2 Reclamațiile ulterioare încheierii sejurului nu vor fi luate în considerare. 

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a SC MRG ASSETS MANAGEMENT SRL se conformează acestui Regulament.

 1. MRG ASSETS MANAGEMENT SRL prelucrează datele cu bună credință conform prevederilor Regulamentului.
 2. Informațiile pe care MRG ASSETS MANAGEMENT SRL le stochează despre dvs., în calitate de client, datorită produselor și serviciilor pe care le-ați achiziționat, sunt strict legate de identificare și de contact.

Scopul nostru este acela al derulării relației contractuale.

De exemplu, pentru întocmirea facturilor, încasărilor sau efectuarea operațiunilor comerciale obligatorii, conform legislației în vigoare.

Datele care vă sunt solicitate pot fi, de exemplu, cele legate de nume și prenume, CNP, adresă, telefon, e-mail etc.

 1. MRG ASSETS MANAGEMENT SRL se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale.
 2. Datele personale ale clienților nu fac și nu vor face obiectul unor tranzacții ale MRG ASSETS MANAGEMENT SRL cu terțe persoane (fizice sau juridice).
 3. MRG ASSETS MANAGEMENT SRL, prin intermediul sistemului de supraveghere video, prelucrează datele dvs. cu caracter personal referitoare la imagini.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

 • autorităţilor publice centrale;
 • autorităţilor publice locale.

MRG ASSETS MANAGEMENT SRL respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate prin „Politica de confidenţialitate”.

Scopul e de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal.

Prin prezenta notificare vă facem cunoscute și vă comunicăm datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: Boghiu George, telefon: 0771208002, e-mail: gdpr@mrg.apartments. 

17. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile părților prevăzute de T.C.G., precum și toate efectele juridice produse de T.C.G., vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legislația română în vigoare.

Toate litigiile născute din sau în legătură cu prestarea serviciilor ce formează obiectul T.C.G. vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente.

În caz de nerespectare a termenilor si conditiilor, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru evacuarea clientului din apartament/unitatea de cazare, fără punere în întârziere, fără altă formalitate şi fără a apela la instanţele judecătoreşti. 

​18. Dispoziții finale

MRG Apartments are dreptul să modifice unilateral oricând T.C.G.

Modificarea T.C.G. va fi opozabilă clienților de la data la care le-a fost adusă la cunoștință prin orice mijloc (afișare, e-mail etc.).

Modificarea T.C.G. nu va aduce atingere tarifelor în cazul rezervărilor deja confirmate.

Caută

iulie 2024

 • L
 • Ma
 • Mi
 • J
 • V
 • S
 • D
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

august 2024

 • L
 • Ma
 • Mi
 • J
 • V
 • S
 • D
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Adulți
0 Copii

Compare listings

Compară