Termenii și condițiile generale de rezervare și achiziționare a serviciilor de cazare oferite de SC. MRG ASSETS MANAGEMENT SRL

(MRG Apartments)

1. Preambul

Prezentul contract reglementează termenii și condițiile generale privind rezervarea și achiziționarea serviciilor de cazare oferite de către societatea MRG ASSETS MANAGEMENT SRL, societate românească, având sediul social în Mun. București, Sector 3, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J40/407/2019, având CUI 40424846, e-mail info@mrg.apartments (în continuare denumită „MRG Apartments”) aplicabile tuturor clienților persoane fizice sau juridice;

Clauzele prevăzute în T.C.G. nu aduc atingere drepturilor părților de a conveni asupra unor Condiții Particulare (specifice) în funcție de negocierea părților și de nevoile specifice ale fiecărui client în parte.

În caz de contradicție între clauzele existente în T.C.G. și Condițiile Particulare vor prevala cele existente în Condițiile Particulare.

Prin efectuarea unei rezervări sau prin cazarea (check-in) la oricare dintre unitățile de cazare aparținând prestatorului de servicii hoteliere SC  MRG ASSETS MANAGEMENT SRL, clientul își dă expres acceptul cu privire la T.C.G.

Clauzele T.C.G. sunt întocmite cu respectarea OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

 

2. Tarife

Toate tarifele sunt exprimate pe noapte.

Tarifele pot fi modificate în orice moment, majorările de tarife neafectând rezervările deja confirmate. Reducerile de tarife pot afecta sau nu rezervările confirmate.

Majorarea taxelor și impozitelor (T.V.A., taxă hotelieră, etc.) sau introducerea unor noi taxe și impozite va avea drept efect modificarea atât a tarifelor cât și a rezervărilor deja confirmate.

3. Efectuarea rezervărilor

Sunt considerate rezervări:

orice comandă transmisă prin următoarele modalități de comunicare sau intermedii de rezervari online: e-mail, whatsapp, SMS, site-uri de rezarvari: Booking.com, Expedia.com, Airbnb.com, Hotels.com, https://www.mrg.apartments/ cu condiția confirmării scrise de MRG Apartments sau de la adresa de email info@mrg.apartments;

4. Garantarea si plata rezervărilor

Rezervările sunt considerate garantate la momentul confirmării plății.

Plata serviciilor de cazare rezervate se poate face prin card sau prin plata facturii proforma.

a. În cazul rezervărilor efectuate prin telefon sau e-mail:

– garantarea rezervării se face de către client prin achitarea unui avans egal cu 50% din valoarea serviciilor de cazare, în termen de cel mult 24 ore (pentru rezervari cu cel puțin 4 zile la data de check-in), de la data confirmării rezervării, în caz contrar, rezervarea se va anula automat;

– garantarea rezervării din partea MRG Apartments se va face ulterior primirii prin e-mail sau mesaj SMS sau Whatsapp (info@mrg.apartments sau +40 771 208 002), a unei dovezi de plata a avansului, transmisă de către client; factura de avans emisă de SC MRG ASSETS MANAGEMENT SRL ulterior confirmării plății garantează rezervarea.

b. In cazul rezervărilor efectuate prin platforma de rezervări online de pe site-ul nostru propriu:

– garantarea rezervării de către client se poate face prin card , după verificarea automată a datelor de card introduse în formularul de rezervare, cu reținerea sumei echivalentă cu 100% din valoarea serviciilor de cazare și primirea din partea MRG Apartments a confirmării de rezervare emisă automat (în timp real);

Clientul are obligația să verifice detaliile din factură înainte de a achita contravaloarea serviciilor. Efectuarea plății de către client are valoarea unei confirmări exprese a facturii fiscale, iar eventualele solicitări ulterioare de modificare nu vor fi luate în considerare de către MRG Apartments.

 

5. Anulari / prezentări / penalizări

Puteți anula gratuit cu până la 30 zile înaintea sosirii. Vi se va încasa prețul total al rezervării dacă anulați în cele 30 zile dinaintea sosirii sau dacă nu va prezentați la proprietate în ziua check-in-ului pana la ora 22:00.

Neprezentare (sau rezervare neonorata) reprezintă rezervarea confirmată și neanulata în urma căreia clientul nu a ajuns la proprietate la data stabilită, pana la ora 22:00. În cazul neprezentării clientului la proprietate, acesta va plăti o penalitate echivalentă cu întreaga valoare a serviciilor aferente de cazare.

În cazul în care clientul dorește sa renunte la rezervare sau părăsește proprietatea rezervată înainte de ziua check-out-ului, nu va beneficia de restituirea contravalorii pentru nopțile plătite în avans și nu i se vor transfera noptile ramase pentru o alta perioada.

6. Sosire și plecare

Cazarea se face începând cu ora 14.00 iar eliberarea camerelor se face până cel târziu la ora 11:00.

Cazarea/accesul în proprietatea rezervată se face doar pe baza actului de identitate (carte identitate, pașaport, certificat de naștere în cazul copiilor) și copie a confirmării rezervării sau a facturii emisă de birouri apartamentelor.

7. Fumatul:

Fumatul este strict interzis în incinta blocului sau apartamentelor, exceptând balcoanele apartamentelor și spațiile exterioare ale blocului amenajate/dotate cu scrumiere. Nerespectarea acestei reguli, atrage o penalitate în cuantum de RON 500.

MRG Apartments își rezervă dreptul de a îi evacua pe clienții care nu respectă această obligație și de a le anula rezervarea fără rambursarea sumei plătite.

 

8. Nevoi speciale:

Majoritatea spațiilor de cazare sunt accesibile și persoanelor cu dizabilități. Va rugam sa ne contactați înainte de a rezerva în cazul în care sunteți o persoana cu nevoi speciale.

9. Animalele de companie

Este interzis accesul cu animalele de companie în incinta proprietăților. MRG Apartments isi rezerva  dreptul să refuze cazarea clienților însoțiți de animale de companie sub sancțiunea anulării rezervării și a plății unei penalități echivalente cu 100% din valoarea serviciilor aferente de cazare.

 

10. Protecția datelor personale:

SC MRG ASSETS MANAGEMENT SRL (MRG Apartments) respectă standardele etice şi legale în privinţa protecţiei datelor cu caracter personal. Datele personale sunt confidenţiale, nu vor fi niciodată furnizate unei alte persoane şi/sau companii dar sunt accesibile autorităţilor care au dreptul să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii. MRG Apartments poate anula fără avertisment rezervările efectuate pentru care se constată că au fost introduse date eronate, false sau furate.

MRG Apartments garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor clienților. Datele cu caracter personal colectate cu ocazia efectuării unei rezervări sau în vederea prestării serviciilor de turism nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care trebuiesc respectate obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Incepand cu data de 25 mai 2018, au intrat în vigoare prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor „date” (GDPR).

Dorim sa va comunicam ca politica de confidentialitate SC MRG ASSETS MANAGEMENT SRL se conformeaza acestui regulament.

1. MRG ASSETS MANAGEMENT SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu buna credinta, conform prevederilor Regulamentului.

2. Informațiile pe care MRG ASSETS MANAGEMENT SRL le stocheaza despre dumneavoastra, in calitate de client, datorită produselor și serviciilor pe care le-ati achizitionat, sunt strict legate de identificare și de contact, în scopul derularii relatiei contractuale (ex. nume și prenume, CNP, adresa, telefon, adresa de e-mail etc.), pentru întocmirea facturilor, încasărilor sau efectuarea operațiunilor comerciale obligatorii, conform legislației in vigoare.

3. MRG ASSETS MANAGEMENT SRL se angajează sa pastreze confidentialitatea datelor personale.

4. Datele personale ale clienților nu fac și nu vor face obiectul unor tranzacții ale MRG ASSETS MANAGEMENT SRL cu terte persoane (fizice sau juridice).

5. MRG ASSETS MANAGEMENT SRL, prin intermediul sistemului de supraveghere video prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, referitoare la imagini.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale.

MRG ASSETS MANAGEMENT SRL respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin “Politica de confidenţialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal.

Prin prezenta notificare va facem cunoscute și va comunicam datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor: Boghiu George, Telefon: 0771208002, Email: info@mrg.apartments

11. Siguranța:

Blocurile in care se afla spațiile de cazare sunt supravegheate prin sistem video.

MRG ASSETS MANAGEMENT SRL nu-și asumă răspunderea pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incinta spațiului de cazare al blocului sau in parcare.

MRG ASSETS MANAGEMENT SRL nu își asumă răspunderea asupra unor eventuale accidente sau traumatisme ce pot surveni în urma utilizării în mod neadecvat a spațiilor și a dotărilor din cadrul apartamentelor.

12. Obligațiile clientului

Clientul are obligația de a completa fișa de cazare înainte de ora check-in-ului, în caz contrar MRG Apartments își rezerva dreptul de a refuza cazarea clientului.

Clientul are obligația de a verifica la sosire lista de inventar iar apartamentul va trebui predat în aceleași condiții la plecare, în caz contrar eventualele lipsuri sau stricăciuni  ale bunurilor din apartament, vor fi suportate de client. În cazul în care la sosirea în apartament lista de inventar este diferită de obiectele de inventar prezente clientul are obligația de a informa recepția referitor la acest aspect.

Clientul este răspunzător față de pentru daunele provocate, din culpă sau cu intenție, celorlalți clienți sau personalului, clădirilor, mobilierului și echipamentelor apartamentelor.

Clientul este răspunzător pentru luarea la cunoștință și respectarea T.C.G. pe întreaga durată a șederii.

13. Vizitatorii:

Clienții pot primi vizitatori în apartament între orele 09:00 și 22:00, fără costuri suplimentare, doar după ce anunță MRG Apartments.

 

14. Conduita

MRG Apartments își rezerva dreptul de a refuza cazarea a clienților în stare de ebrietate, nepoliticoși, turbulenți sau care prin atitudinea lor aduc prejudicii de orice natura sau deranjează alți clienți.

MRG Apartments  își rezerva dreptul de a-și selecta clientela.

15. Reclamații

Reclamațiile privind calitatea serviciilor turistice prestate se vor face pe loc, pe toată durata șederii turiștilor în proprietatea rezervată. Reclamațiile ulterioare încheierii sejurului nu vor fi luate în considerare.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile si obligațiile părților prevăzute de T.C.G., precum si toate efectele juridice pe care le produc T.C.G. vor fi interpretate si guvernate în conformitate cu legislația română în vigoare.

Toate litigiile născute din sau în legătură cu prestarea serviciilor ce formează obiectul T.C.G. vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente.

15. Dispoziții finale

MRG Apartments are dreptul să modifice unilateral oricând T.C.G.

Modificarea T.C.G. va fi opozabilă clienților de la data la care le-a fost adusă la cunoștință prin orice mijloc (afișare, e-mail, etc.).

Modificarea T.C.G. nu va aduce atingere tarifelor în cazul rezervărilor deja confirmate.

Contact

 

info@mrg.apartments

Tel: +40 771 208 002

Adresa:

 

Strada Ion Nistor nr.2,

Bucuresti

030041, Romania

Metoda de plata
Show More

© 2019 by MRG Apartments.

 

Image provided by Lexe-I has not been altered and is used in compliance with CC License.